สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น
ระบบสารสนเทศภายในโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน


โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 58 ถนน กลางเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ : 043236217 โทรสาร : 043243922