สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น
ระบบสารสนเทศภายในโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน


ตราประจำโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

...

ความหมายของตราประจำโรงเรียน

ตราประจำโรงเรียน:ประกอบด้วยคบเพลิง เปลวไฟ 3 สีแสดงสีสัญลักษณ์ของโรงเรียนที่ฐานประกอบด้วยคติพจน์ของโรงเรียน “สุวิชาโน ภวํโหติ”และแถบริบบิ้นปรากฏชื่อโรงเรียน “โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน”สีประจำโรงเรียน

...

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน : พระพุทธสุวรรณมหามงคล

...


โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 58 ถนน กลางเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ : 043236217 โทรสาร : 043243922